L’empresa pública Taigua encara els reptes de futur: escollir un gerent i constituir l’Observatori

Un mes i 6 dies després que l’Ajuntament hagi assumit la gestió del servei d’abastament d’aigua, el tinent d’alcalde de territori i sostenibilitat i regidor d’Aigua, Marc Armengol, en fa un balanç molt positiu. Assegura que s’ha fet un traspàs ordenat i un aterratge suau. No hi hagut cap incidència fora del que és habitual i ara cal consolidar i afrontar el futur amb l’objectiu de millorar el servei que es presta a la ciutadania.

Entre els propers passos que ha de fer l’empresa pública Taigua figura seleccionar un nou gerent que ha de gestionar el dia a dia i afrontar aquests reptes de futur. Entre les 14 persones que s’hi han presentat, a finals de gener o principis de febrer, se n’ha d’escollir una.

Pel que fa a l’Observatori de l’Aigua, abans d’acabar el mandat s’han porgramat tres reunions. A la primera, al febrer, s’haurà de constituir aquest òrgan participatiu i consultiu, designar un coordinador, un president, un vicepresident i un plenari (format per unes 37 persones, membres d’entitats, associacions i també de la UPC). L’Observatori començarà amb una partida de 20.000 euros anuals per estudis i campanyes.

Taigua ha subrogat la plantilla de Mina i contracta diversos serveis a l’antiga concessionària. El contracte de lloguer per poder instal•lar-se a les mateixes oficines és de 5 anys. Altres serveis, com laboratori o sistema informàtic, estan contractats per dos anys amb possible pròrroga d’un any més.