L’enderroc dels ‘sabaters del Raval’ deixa al descobert elements constructius del segle XVII

La setmana passada va començar l’enderroc de l’edifici del Raval de Montserrat, on hi havia els populars sabaters germans Vargas. Aquella zona, molt a prop del Castell Palau i del traçat de la muralla, fa que tota intervenció es faci amb lupa i amb una alta probabilitat de trobar-hi pistes de l’antiga vida a la ciutat.

Es tiren a terra dues construccions independents que posteriorment es van enllaçar amb obertures interiors. Una ja s’ha enderrocat. Els fragments de pedra i ceràmica de l’interior dels murs de tàpia que separen els habitatges entre ells i amb els del costat permet datar-los al segle XVII.

La sorpresa més gran ha estat la troballa d’una tina de més de dos metres de diàmetre que es feia servir per la producció domèstica de vi de consum propi. És de finals del segle XVIII o principis del XIX i també s’hi han localitzat rastres de les travesses de l’enfustissat on es trepitjava el raïm.

El fet que dipòsits com aquest es puguin trobar en altres habitatges de la zona fa que la troballa no sigui ni única ni excepcional. Tots els elements d’interès històric o arqueològic es documenten i alguns es conservaran, entre ells una creu de fusta guardada com a relíquia.

L’enderroc de l’antiga sabateria desperta la curiositat dels vianants. Els trossos de sabata escampats entre la runa recorden inevitablement que allà s’hi enllustraven sabates i es reparava calçat.

L’enderroc del segon edifici serà encara més interessant ja que el fossat passa per allà. Al solar que quedi de tot plegat s’hi construiran habitatges d’una promoció particular amb planta baixa i dos pisos.

Obertura tapiada per descarregar el raïm al cup

 

Restes de l’antiga sabateria entre la runa

 

Vista de la casa enderrocada amb el cup al fons