L’equip de govern vol recollir opinions sobre reservar el 30% de pisos nous per a habitatges socials

L’Ajuntament obrirà a la participació ciutadana la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal perquè el 30% dels pisos que es construeixin a partir d’ara a Terrassa siguin habitatges socials. Tot i que la proposta ja constava al Pla Local d’Habitatge vigent, les reticències d’alguns constructors han portat l’equip de govern a obrir un període per escoltar opinions al voltant d’aquesta mesura. És per això que al ple ordinari del mes de maig que se celebrarà divendres s’aprovarà l’avanç d’aquesta modificació. D’aquesta manera, el text quedarà en exposició pública un mes, durant el qual es recolliran les aportacions de tot aquell qui hi vulgui participar.

Aquest 30% d’habitatges socials s’aplicaria només a les parcel·les on la superfície construïda superi els 600m2. En cap cas significa que la propietat dels habitatges passi a l’Ajuntament, sinó que el preu haurà de cenyir-se a uns màxims establerts. L’objectiu és que així l’habitatge social sigui present arreu de Terrassa i no es concentri en barris concrets com passa ara.

Entre d’altres propostes, al ple de maig d’aquest divendres l’equip de govern també portarà a aprovació que Taigua pugui gestionar els comptadors de la ciutat en règim de lliure competència, un suplement de crèdit per afrontar els sobrecostos de l’augment de preu de l’energia en la il·luminació dels edificis municipals, un Pla d’Acció per reduir el soroll a la ciutat i l’inici dels tràmits per marcar oficialment els límits municipals entre Terrassa i Sabadell.