Les assignacions polítiques i els pressupostos participatius del Consell Comarcal per a projectes per pal·liar l’efecte de la Covid-19

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat el canvi de destí de diferents partides del Pressupost 2020 per l’afectació de la Covid-19. Destaca la voluntat, tant de treballadors i treballadores comarcals, com de la major part dels grups comarcals de corporació de destinar fons a fer front als efectes de la pandèmia. 

El pressupost 2020 preveia 15.000 euros destinats als pressupostos participatius a tres propostes. D’acord entre el govern i els treballadors i treballadores s’ha proposat un canvi de destí de la partida dels 15.000 euros per a fer front a l’impacte de la Covid-19 amb el benentès que els tres projectes es podran desenvolupar el 2021, sense tornar a presentar les propostes ni fer selecció. Aquesta partida es destinarà a la compra de lots de productes higiènics pels rebostos municipals.

D’altra banda, el 18 de maig el Ple del Consell Comarcal va aprovar la proposta de destinar l’import resultant de les renúncies a l’assignació econòmica mensual dels grups comarcals a la investigació de la lluita contra la COVID-19. La col·laboració s’ha concretat amb entitats del territori que estan portant a terme projectes d’investigació en l’àmbit sanitari, en concret, amb la Fundació Docència i Recerca Mútua de Terrassa i l’Institut d’Investigació i Innovació Parc taulí, que podran rebre una aportació de 10.923 euros cadascuna. D’aquesta manera es vol facilitar que els experts puguin aplicar la subvenció als projectes d’investigació on pugui ser més útil en aquests moments per tal de poder desenvolupar els projectes que tinguin en marxa.

Els grups comarcals que han renunciat a les assignacions són el PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, Ciutadans, Tot per Terrassa i el PP. El grup de CAM- AMUNT ha decidit no renunciat atès que segons han manifestat destinen aquests recursos a projectes de caire social.