Les bicicletes haurien de circular per la part central del carril

El “Bando relativo a la circulación de bicicletas por la vía pública” explica que els ciclistes hauran de circular pel carril que més els convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la vorera; aconsella als ciclistes que circulin ocupant la part central del carril de circulació, per evitar afavorir els avançaments de risc i evitar els riscos de les obertures de portes i les maniobres d’estacionament; i recorda que tothom ha de conduir amb respecte i sense actituds d’assetjament.

L’objectiu d’aquest BAN, dictat per l’Alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, és evitar els assetjaments als ciclistes donant a conèixer els drets de les persones que utilitzen aquest vehicle com a mitjà de transport pels carrers de Terrassa.

Les característiques urbanístiques de Terrassa fa que la gran majoria d’itineraris que fan els ciclistes siguin en espais compartits amb vehicles motoritzats i no per carrils segregats. D’aquesta situació es deriven situacions d’assetjament als ciclistes per part de conductors motoritzats, principalment cotxes.

Per tal de prevenir, detectar i resoldre aquestes situacions d’assetjament, a banda de l’aprovació d’aquest document, l’Ajuntament va informar, el passat 9 de maig, que el consistori està treballant en la reforma de l’Ordenança de Mobilitat per fusionar el contingut de les dues ordenances vigents: l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes (1199) i l’Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i retirada de vehicles i bens mobles (1996).

Aquesta va ser la resposta per part del Servei de Mobilitat a la petició de l’Associació BiTer, BiciTerrassa Club, del passat 22 de febrer, on sol·licitava l’aprovació d’un BAN per a la regulació de l’ús de la bicicleta per la via pública. Anteriorment, el 2016, es va redactar un protocol d’actuació entre el servei de Policia Municipal i BiTer.