Les Cambres de Comerç es posicionen a favor d’un impuls cap a la transició energètica

Motivat  per la preocupació pel fort dèficit que Catalunya acumula en la generació d’energies renovables, el Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC) fa públic ara el posicionament conjunt que assenyala la necessitat d’una visió territorial no centralitzada i, en el marc d’una política energètica de país, destaca la importància d’una col·laboració publicoprivada per també aprofitar les moltes oportunitats industrials derivades. iniciatives  que han de començar, diuen, per activitats de R+D, en col·laboració amb el sector universitari. 

Aquest posicionament es presenta un cop analitzades les diferents intervencions i opinions rebudes arran de la jornada “Territori, Turisme i Transició Energètica” que va organitzar, el passat 18 de març, la Comissió de Comerç i Turisme i la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat en el marc del CGCC

El document de posicionament conjunt també inclou recomanacions per al sector turístic, la necessitat de valorar el foment d’una activitat agrícola i ramadera pròpia, i es posiciona clarament per una sobirania energètica catalana i una participació del territori, en contra d’una moratòria en l’actual legislació. A la urgència s’uneix l’actual fort cost de l’energia per l’activitat socioeconòmica de Catalunya, realitat que afecta la competitivitat de les empreses del territori, afirmen.

D’aquesta manera, el posicionament conjunt de les Cambres de Comerç,  conclou amb la necessitat d’assolir una clara consciència de tota la ciutadania, propiciant el seu apoderament com la millor palanca per aconseguir una oferta energètica sostenible