Les competicions dels Jocs Esportius Escolars es donen per finalitzades

Aquest dijous el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) ha emès un comunicat en el qual informa que es donen per acabades les competicions dels Jocs Esportius Escolars, en comú acord amb la decisió presa per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (de la qual en forma part el CEVOT) i el Consell Català de l’Esport. Aquestes dues entitats també han emès la seva pròpia nota informativa, donant per finalitzades les fases locals, comarcals i supracomarcals, un cop analitzada l’afectació que està tenint la Covid-19 en l’activitat esportiva del país. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) es trobaven entre el 60 i el 80% de la seva celebració.

Tot i així, cada Consell Esportiu té la porta oberta per dur a terme activitats esportives en cas d’un desconfinament progressiu i sempre seguint les directrius de les autoritats sanitàries. De fet en una recent entrevista per a Canal Terrassa, el secretari tècnic del CEVOT, Xavi Dobón, ja parlava d’aquesta possibilitat. En el comunicat emès pel Consell Esportiu i signat pel seu president, Miguel Ángel Moreno, s’assenyala que ” la situació de pandèmia ha estat un cop molt fort per a l’esport escolar i de lleure, però ja treballem perquè en tan bon punt la situació ho permeti puguem tornar a la màxima normalitat possible. El camí serà dur, però tornarem a sortir, tornarem a jugar, tornarem a compartir”.