Les dones amb discapacitat reclamen visibilitat i igualtat de drets real

Les dones amb discapacitat viuen una doble discriminació, pel fet de ser dones i per tenir una discapacitat. L’associació CERMI Mujeres ha publicat recentment un protocol per a l’atenció a dones amb discapacitat víctimes de violència on diu que el 80% de les dones que tenen una discapacitat intel·lectual han patit assetjament, abusos o maltractaments i el 20,7% de les dones amb discapcitat física han patit violència física o sexual (davant del 13,8% de dones sense discapacitat). Són les darreres dades a l’Estat espanyol.

El risc de patir algun tipus de violència o discriminació de qualsevol tipus (laboral, institucional, salarial, de conciliació…) és més alt i per això s’han organitzat per lluitar pels seus drets i aconseguir una societat més inclusiva.

Montse Garcia, militant de la CUP i activista feminista, forma part de l’Associació Prou Barreres i també és la representant de la comarca a  ECOM. En aquesta federació d’entitats catalanes que representen les persones amb capacitats diverses s’ha creat un grup de treball de dones amb discapcitat per empoderar -les i fer efectius els seus drets. No volen ser infantilitzades ni invisibilitzades, i asseguren que això passa sovint, fins i tot dins del feminisme.

La discapacitat ho engoleix tot i aquestes dones poden arribar a veure com se’ls nega la identitat, la sexualitat o l’oportunitat de ser mares, per exemple. Per tot això, el moviment feminista de les dones amb discapacitat reclama també visibilitat el 8 de març o el 25 novembre. Demanen polítiques transversals, educació i recursos per lluitar contra totes les barreres físiques i mentals amb les que es troben.