Les empreses col·laboradores amb el Magatzem Energètic Solidari estrenen distintius

El Magatzem Energètic Solidari és una iniciativa de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE) per proporcionar material per a la millora de l’eficiència energètica de les llars a preus per sota del mercat a les persones que en són usuàries.

L’Ajuntament de Terrassa vol facilitar a la ciutadania la identificació dels establiments que col·laboren, i és per això que han optat per atorgar-los d’uns distintius amb la llegenda “Magatzem energètic solidari. Establiment adherit” perquè els posin a l’aparador, porta o espai visible.

Les deu empreses col·laboradores són: CALSI SL, CIRCUTOR SA, COMERCIAL FONTGAS SLU, EUROELECTRIC EGARA SL, LA ELECTRICA DE TERRASSA, SA, LA FACTORIA DEL RECAMBIO SL, MOLALUM SL, VMC SL, LAMP S.L, DECASA Y DECORACIÓN SL.