Les empreses terrassenques ja poden calcular el seu nivell de maduresa digital

La indústria està vivint una transformació. És l’anomenada quarta revolució que donarà com a resultat, a mesura que els processos es vagin automatitzant, fàbriques intel·ligents que produiran d’una manera més eficaç i eficient. Seran les indústries 4.0.

L’Ajuntament, des del 2017, dóna suport al sector empresarial perquè vagi incorporant noves tecnologies i no deixi passar oportunitats. Ara, ha posat a disposició de totes les empreses una Eina de Càlcul de Nivell de Maduresa Digital, un formulari per determinar la posició que ocupa cadascuna en relació al sector i al conjunt de les tecnologies 4.0.

L’eina d’autodiagnosi, elaborada per la consultora Polyhedra Tech, està operativa des de fa 2 setmanes a través del web www.maduresadigital.orbital40.com. 50 empreses ja hi figuren i han començat a contestar aquest formulari. 20 experts fan recomanacions a cadascuna segons el seu nivell.

A més, el formulari s’actualitza quan apareixen noves tecnologies o palanques que proposen canvis per avançar en aquesta direcció. L’empresa introdueix les seves dades de forma esglaonada o quan vagi incorporant al seu funcionament canvis en l’organització.

El formulari compta amb indicadors per avaluar permanentment l’estat de l’empresa i del sector i es podrà saber, en temps real, com evolucionen.