Les entitats ja poden sol·licitar subvencions per a la millora i adequació dels seus locals

L’Ajuntament de Terrassa ha obert aquest dilluns el termini per sol·licitar subvencions per actuacions de millora i adequació de locals estables d’entitats sense afany de lucre, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat i seguretat en aquests espais, així com millorar l’eficiència energètica i acústica.

Fins al 22 d’octubre es poden presentar les sol·licituds, a través del formulari disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat).

Poden optar a les subvencions totes les entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social, que promoguin la consecució de fins d’interès públic i que vulguin portar a terme obres de millora i adequació en els locals que, de forma estable, utilitzen per a la realització de les seves activitats.

Poden ser subvencionables les actuacions que tinguin per objecte millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, sanitat, medi ambient o protecció acústica i permetin als locals adaptar-se i complir la normativa vigent en qualsevol d’aquests àmbits. Això inclou des de l’obertura o ampliació de sortides d’evacuació fins les reformes en vestidors, passant per rehabilitació de façanes i cobertes, insonorització
d’espais, instal·lació d’elements contra incendis, etc.

Tota la informació d’aquest procés es pot consultar a la guia de suport disponible a
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/convocatories-subvencions-2018.