Les entitats que vulguin millorar els seus locals ja poden optar a rebre subvencions

L’Ajuntament de Terrassa ha obert aquest dimarts el termini per a la sol·licitud de subvencions adreçades a la millora i adequació dels locals de les entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social. Fins al proper 17 d’octubre, les entitats sense afany de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o interès social i hagin realitzat o vulguin realitzar durant el 2017 obres de millora i adequació del seu local, poden sol·licitar la subvenció municipal.

L’objectiu de la convocatòria es facilitar que les entitats puguin fer les obres necessàries als seus locals per tal de garantir-ne l’accessibilitat i la seguretat de les persones usuàries i millorar l’eficiència energètica i acústica. La dotació econòmica prevista per a aquesta convocatòria de subvencions és de 200.000 €. La quantia màxima de cada subvenció podrà ser del 75% del cost total del projecte, amb un màxim de 30.000 €.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través del formulari disponible a la Seu Electrònica  (https://seuelectronica.terrassa.cat/), amb certificat digital i seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.
Les bases de la convocatòria, aprovades pel Ple el passat 29 de juny es poden consultar al Portal de Transparència:
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/