Les escoles d’idiomes adopten tot un seguit de mesures per prevenir els contagis durant el curs

Les escoles d’idiomes també s’han adaptat a la normativa per prevenir els contagis en l’inici d’aquest curs tan atípic. Les mesures de seguretat són pràcticament les mateixes que en els centres escolars: higiene de mans, distància i mascareta. Però a aquestes més bàsiques i ja conegudes se sumen moltes altres.

L’alumnat reconeix que algunes vegades totes aquestes precaucions són farragoses però les acaten amb tota la disciplina.

Malgrat tot, si es detecta algun cas positiu, les directrius són les mateixes que ha marcat Salut per als centres educatius. Les classes es podran seguir des de casa a través del campus virtual i altres materials de suport.