L’espera en operacions i primera visita és més llarga a l’Hospital però en proves ho és a la Mútua

Més de 10.000 persones estan esperant poder ser intervingudes en algun dels dos centres sanitaris de la ciutat. Hi ha una llista de 114 dies de mitjana, gairebé 4 mesos. És molt similar a la de l’any passat, fins i tot un mica més alta, en 5 dies més. Un 16 per cent de les persones en espera han de ser intervingudes de cataractes.

En conjunt operar-se a la Mútua és una mica més ràpid que a l’Hospital. 108 dies davant de 122. La intervenció en reparació de la pell a Mútua és la que requereix més esperes, 456 dies, mentre que a l’Hospital és de només 100. Aquí però, la intervenció amb més cua és la cirurgia instrumentada del raquis, 419 dies. La fistulització lacrimal de la cavitat nasal, al mateix centre és la tercera intervenció que supera l’any, 389 dies. La patologia intervertebral radicular d’hernia discal passa dels vuit mesos tant a la Mútua com a l’Hospital.

També en primeres visites l’espera és més llarga a l’Hospital que a la Mútua, 152 dies de mitjana davant de 119. Es deu sobretot a la cua en urologia, que al centre sanitari de Torrebonica és de 676 dies, prop de 23 mesos. La visita que més paciència requereix a Mútua és la d’oftalmologia, en una mica més de set mesos. Cap altra de les primeres visites analitzades supera els sis mesos en cap dels dos centres. Les que menys esperes tenen són en l’aparell digestiu i en cardiologia, entre 40 i 60 dies segons el centre.

En canvi en proves diagnòstiques les esperes a la Mútua són més el doble de dies que a l’Hospital, 169 dies davant de 74. Al Passeig les proves en ecografia urològica, polisomnografia, ecografia abdominal i ecocardiografia superen els 8 mesos. A l’Hospital, només l’electrocardiograma i electromiograma passen dels 3 mesos.