Les “Il·lusions” del fotògraf Josep Maria Albero a la Casa Soler i Palet

Fins al 17 de febrer es pot visitar a la Casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella l’exposició Il·lusions, de Josep Maria Albero.

La mostra, a cura de Paulo Cacais, es compon d’abstraccions fotogràfiques i paisatges mínims: color, línia, textura i plasticitat.

El treball presenta les plantes, les pedres i l’aigua, en les seves abstraccions. Josep Maria Albero ha estat durant molts anys membre mot actiu del Foto Club Terrassa amb un bon grapat d’exposicions de fotografies com aquesta Il·lusions.