Les mascaretes transparents faciliten la feina del professorat

En aquesta aula d’infantil del Col·legi Sagrat Cor de Jesús hi estan representant el conte de la Rínxols d’Or i els Tres Óssos. Les professores guien els alumnes i ho fan amb mascaretes transparents. A tot el tram d’Infantil, i també a la Llar d’infants, l’escola ha distribuït aquest tipus de mascaretes al personal docent. Les mascaretes transparents permeten que els nens i nenes que estan aprenent a llegir i escriure puguin veure la gesticulació i moviment de la boca a l’hora de pronunciar sons semblants i que la mascareta opaca dificulta que es diferenciïn bé auditivament.

Les mascaretes transparents també les duen, a primària i secundària, els professors de llengües, per facilitar la imitació de sons estranys en el nostre idioma.

Una altra avantatge de les mascaretes transparents, sobretot per als més petits, és que facilita la comunicació no verbal i, per tant, l’expressió emocional dels professors.

Aquestes mascaretes transparents, sempre homologades, també són molt útils per a la llengua de signes, en la que és molt important l’expressió facial de l’intèrpret.