Les normes per als patinets, a l’espera de l’ordenança municipal

El pròxim mes de març estarà enllestida l’ordenança municipal sobre Vehicles de Mobilitat Personal, és a dir, la que ha de regular l’ús dels patinets. Fins llavors l’Ajuntament recomana tenir en compte la instrucció de la DGT que en regula el seu ús i que és vigent des del passat 1 de gener a tot l’Estat.

En primer lloc, estableix unes quantes prohibicions, amb les seves corresponents sancions. No es pot conduir un patinet amb auriculars ni utilitzant el mòbil. Totes dues accions comporten una multa de 200 euros. Els patinets no poden circular ni per voreres ni per zones de vianants; sí que ho poden fer pels carrils bici. Tampoc poden supera els 25 km/h. Si els infractors són menors de 18 anys, hauran de ser els pares qui responguin. Els menors de 14 anys no els poden conduir.

D’altra banda la DGT recorda que només pot anar una persona sobre el patinet; que, qui els condueixin, tenen l’obligació de sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues i que a la nit cal tenir enllumenat o roba reflectant. Això sí, per portar aquests aparells no és necessari ni autorització administrativa, ni carnet, ni assegurança obligatòria. Tot i així l’Ajuntament recomana contractar-ne una si l’assegurança de la llar o una altra no cobreix la responsabilitat.