Les obres al carrer Velázquez acosten el final del Pla de Barris

El Pla de barris de la Maurina arriba poc a poc al seu final. Una de les darreres actuacions és la que s’ha iniciat aquests dies, la urbanització del carrer Velázquez, entre els carrers Dom Bosco i la Ronda de Ponent, a tocar de la riera del Palau. Amb un pressupost de més de 193.000 euros i un termini de dos mesos, el projecte afectarà la mobilitat de la zona amb talls totals de trànsit al mateix carrer Velázquez, tot i que els accessos als guals estan garantits.

El projecte preveu millorar la xarxa de clavegueram, l’enllumenat, els serveis i l’asfaltat. Aquí s’eixamplaran les voreres i es deixarà l’aparcament només en una banda. També es plantaran arbres amb un nou sistema de reg per degoteig i es renovarà la xarxa de drenatge superficial i la connexió de l’aigua pluvial amb les clavegueres.

Tot i que es conservarà l’actual col·lector, es redistribuiran els embornals per aprofitar els actuals i ubicar els nous per augmentar la captació. El projecte també preveu instal·lar un nou enllumenat públic i es renovarà la senyalització vertical i horitzontal. La calçada es pavimentarà amb un nou ferm, vorada granítica i panot de nou pastilles, tal i com ja s’ha fet en d’altres carrers dins el Pla de Barris.

Cal destacar la instal·lació de bandes per als invidents en els passos de vianants i l’amplada de les voreres lliures d’obstacles. El Pla de barris és una millora integral de La Maurina tant amb actuacions urbanístiques com en mesures socials. Va començar l’any 2008 amb la col·laboració de la Generalitat. El pla conclou a finals d’aquest any coincidint amb la pròrroga que l’Ajuntament va demanar al Govern per garantir l’execució dels projectes previstos.