Les obres al recinte del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’enllestiran a finals d’any

Les obres de millora als edificis del Consell Comarcal avancen i es preveu que l’edifici 2 estigui enllestit abans d’acabar l’any. Aquest matí, l’equip de govern comarcal ha fet una visita d’obres per comprovar l’estat dels treballs, que ja permeten visualitzar les noves àrees de treball que es creen gràcies a l’ampliació de l’espai existent i la redistribució dels anteriors despatxos.

Aquestes obres, tenen tres objectius bàsics: d’una banda, la millora de les condicions de treball, confort i estada dels treballadors i treballadores de la institució, adequant els espais; d’altra banda, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i el recinte, amb millores d’enllumenat, aïllament i energia fotovoltaica; i també l’adaptació de espai a les necessitats actuals del Consell, que requereix una ampliació d’espais.

Les obres tenen diferents fases que es desenvolupen durant el segon semestre de 2018. Hores d’ara es treballa a l’edifici 2, situat al costat de l’edifici principal de la seu comarcal. Aquí els treballs s’allargaran previsiblement fins al 15 de desembre.

En aquests moments ja s’ha fet l’ampliació prevista i la creació del nou espai de menjador i cuina. Tot plegat ha comportat l’enderroc d’envans existents, l’adaptació de l’espai, la creació del nou accés al nou espai de menjador, la construcció de tot el volum d’obra nova, la substitució del fals sostre i l’obertura de dues sortide d’emergència. Una part important de l’obra ha estat la impermeabilització i col·locació d’aillament tèrmic a la coberta.