Les obres per protegir el mur de la riera de les Arenes, a Les Fonts, s’iniciaran a finals d’any

L’Ajuntament de Terrassa preveu inicar les obres de construcció del mur d’escullera de la riera de les Arenes, al seu pas per les Fonts, el mes de desembre. Aquesta actuació s’ha previst per posar solució a la situació que viuen els veïns i veïnes d’aquest tram de les Fonts, ja que, en cas de pluges molt fortes o de grans retorns d’aigua a la riera, presenta risc d’inundacions en el carrer de Roma i adjacents.

Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament es va redactar el projecte ‘Mur d’Escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts’, per un import de 436.052 euros, sol·licitant alhora a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una subvenció per portar a terme les obres. El projecte, aprovat inicialment i en període d’informació publica, està a l’espera de la resposta de l’ACA a la sol·licitud municipal.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, explica que «hem decidit tirar endavant el projecte per tal de posar solució al risc que pateixen els veïns d’aquesta part de les Fonts davant les possibles crescudes i posteriors inundacions d’aquest tram de la riera en dies de pluja molt forta o de gran avinguda d’aigua per la llera».

Segons l’alcalde, «aquesta actuació, molt necessària, ve de lluny, amb les diferents anades i vingudes de les autoritats responsables i ho seguirem reivindicant, però també cal actuar i és el que estem fent».

Risc alt d’inundacions

El Pla d’Espais fluvials, elaborat per l’ACA l’any 2005, va analitzar la capacitat de la riera de les Arenes, arribant a la conclusió que, d’acord amb els sistemes oficials de càlcul, aquesta desbordava en alguns punts. Concretament, parlava de la zona del marge esquerre de la riera de les Arenes, abans de la carretera de Rubí, on manca un mur d’endegament, indicant que l’aigua sobreixiria inundant algunes zones residencials situades al carrer de Roma, al del Turonet i al de Valldoreix.

Aquest fet va ser recollit en el seu moment al Pla INUNCAT, i continua vigent en la seva versió actual, comportant la qualificació de la ciutat com a municipi amb risc molt alt d’inundacions. Els Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI) que recentment han estat sotmesos a informació pública, també ho confirmen.

Les actuacions pendents en aquest tram es remunten al fet que, després de la riuada de l’any 1962, l’administració hidràulica va decidir endegar les zones situades aigües avall del nucli urbà, no pas amb murs, sinó amb defenses de gabions i cuirasses. Amb el temps, aquests gabions i cuirasses es van mostrar ineficients i es van anar perdent progressivament. Posteriorment, s’han anat succeint les demandes per solventar aquesta situació, que han comportat la inclusió de les actuacions en diferents plans i projectes de l’ACA, que no s’han arribat a portar a la pràctica.