Les ordenances fiscals pel 2021 tiren endavant amb l’abstenció dels tres partits de l’oposició

L’oposició ha optat per no donar l’esquena, però tampoc suport explícit, a les ordenances fiscals per l’any que ve que s’han debatut al ple d’octubre. La majoria de l’equip de govern ha estat suficient per aprovar-la. On han coincidits tots els grups és que el debat d’ordenances s’hauria de fer simultàniament amb dels pressupostos tot i admetre que la incertesa aconsellava haver-ho fet d’aquesta manera.

L’equip de govern ha defensat que aquestes són les ordenances que més convenen en temps de pandèmia. Tot i compartir-ne l’esperit, l’oposició lamenta que no se’ls ha tingut en compte.

El govern ha introduït dues modificacions respecte la proposta inicial. L’exempció de la taxa de residus als locals d’oci nocturn i la bonificació que han hagut de suspendre l’activitat a raó d’un 10 per cent acumulatiu per mes d’inactivitat. L’equip de govern ha rebutjat les dues úniques esmenes, presentades pel PSC.

El ple d’octubre ha aprovat canviar diverses partides del pressupost del 2020, per un total de 650.000 euros, algunes arran d’actuacions derivades de la Codid-19.