Cecot Abus Decrets 3

Les organitzacions empresarials alerten de l’inseguretat jurídica de la FP obligatòria

Cecot, Ciesc i UEI demanen al Govern que aprovi de manera urgent l’Avantprojecte de Llei per modificar el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. Volen, doncs, que s’expliciti d’una manera clara i directa  les accions formatives obligatòries bonificables.

Fa uns mesos es va publicar una sentència de l’Audiència Nacional que ha generat malestar i inquietud en les organitzacions empresarials, les empreses i en el sector de la formació. També  pot tenir gran transcendència en la formació bonificada amb les quotes de la Seguretat Social. El veredicte resol que els cursos de Prevenció de Riscos Laborals que són formació obligatòria no es poden bonificar amb el crèdit de formació.

Per la seva part, el SEPE (Ministeri de Treball) i també FUNDAE continuen defensant que la bonificació de la formació en PRL és perfectament legal. De fet les tres organitzacions empresarials secunden els informes jurídics de FUNDAE. Consideren doncs, que sí que són bonificables les accions formatives de prevenció de riscos laborals que estableix, el Conveni Col·lectiu Estatal del Metall (CEM).

No obstant això la Inspecció de Treball (ITSS) manté el criteri contrari. Aquesta discrepància entre dos organismes del Ministeri de Treball situa a les empreses en un context de total inseguretat jurídica.

La sentència té una gran transcendència per a les empreses de tots els sectors. Cecot, Ciesc i UEI insisteixen al Ministeri que la cotització per a la formació professional  que genera l’import per a la formació bonificada prové del 0,7% que cotitzen empreses i treballadors. Aquesta xifra doncs, correspon a un 0,60% a l’empresa i un 0,10% al treballador.

 Una reivindicació històrica del teixit empresarial

Les organitzacions empresarials insisteixen al Govern que els fons recaptats per a la formació professional han de dedicar-se íntegrament a la formació professional. Són fons finalistes. La cotització per a la formació professional no és un tribut com a tal en la Llei General Tributària. Tampoc és un ingrés de les administracions. La quota de formació professional és una cotització vinculada a la relació laboral i el fet que una vegada recaptada es posi a la disposició del Servei Públic d’Ocupació Estatal no vol dir que constitueixi un ingrés desafectat aplicable a qualsevol altra cosa, ni a cobrir despeses generals d’aquest organisme.

Així, els autònoms (AUCAT), han denunciat als Ministeris de Treball la total incoherència per haver de cotitzar obligatòriament per la formació professional i que no tenir dret a rebre aquesta formació.