La matriculació ordinària es tanca amb només 3 vacants a secundària i 111 a primària

Un cop tancat el període de matriculació escolar només hi ha 3 places vacants en tota la secundària a Terrassa. La zona 4, al sud de la ciutat, és l’única amb places lliures, 43, que han estat adjudicades a alumnes que s’han quedat sense plaça a les altres zones. A primària la situació és ben diferent. Hi ha més de cent places vacants en total, repartides entre les quatre zones. Sis de cada deu aules de primària superaran la ràtio de 25 alumnes i més de 7 la de 30 a secundària.

Les dades s’han donat a conèixer al Consell  Escolar Municipal, que ha quedat plenament constituït aquest dilluns amb els nous representants dels partits polítics i alguns membres que quedava per escollir.

La lluita contra la segregació, un pacte per la coeducació i la reivindicació de les obres pendents seran les prioritats del govern municipal per aquest mandat.

Pel que fa a la preinscripció la novetat d’enguany ha estat la reserva de quatre places per classe a alumnes amb Necessitats Educatives Especials, el doble que en cursos passats, per combatre la segregació escolar. A secundària s’han ocupat el 89 per cent d’aquestes places mentre que a primària el percentatge baixa fins al 56 per cent. S’entra així en la fase d’implementació de l’escolarització equilibrada després d’una primera de diagnosi i propostes amb el suport tècnic de la Diputació.

Al Consell Escolar Municipal s’han aprovat els dies de lliure disposició pel curs que ve. Seran el 31 d’octubre, el 5 de desembre, el 24 de febrer, el 30 d’abril i l’1 de juny.