Les proves d’accés a la universitat es faran en un entorn de màxima prevenció i seguretat

Els organitzadors de les proves d’accés a la universitat (PAU) han presentat un paquet de mesures per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la Covid-19. Les mesures estan pensades per reduir la transmissió del virus entre l’alumnat, el professorat i el personal de suport.

Aquest paquet de mesures, que haurà de ser validat pel PROCICAT, adapta la realització d’exàmens massius a les normes generals de seguretat prescrites per les autoritats sanitàries, i suposen un pas més, juntament amb la modificació de calendari i horari, a l’hora de realitzar les proves en un entorn de màxima seguretat. Es prohibirà l’accés als llocs d’examen a qualsevol persona amb símptomes compatibles amb la Covid-19.

L’ús de mascareta serà, en tot moment, obligatori per a alumnat, professorat i personal de suport a l’interior del centre docent, inclosos els processos d’acreditació dels membres del tribunal, d’identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens. En accedir al centre i a les aules, així com en sortir-ne, tothom s’haurà de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s’intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Amb aquesta finaitat està prevista la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica en el conjunt de les seus d’examen arreu del territori.

Pel que fa a l’aforament i la distància de seguretat interpersonal, l’ocupació de les aules es determinarà mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials. En aquest sentit, es treballa en una ocupació d’aules d’entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real. L’alumnat haurà d’ocupar per a totes les proves el lloc d’examen que li sigui assignat el primer dia, i dipositar els objectes personals en l’espai interpersonal de seguretat situat darrere seu, i si no és possible, al de davant seu.

Per reduir les aglomeracions, la crida a l’alumnat per comprovar-ne la identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups, seguint un ordre alfabètic. Els recorreguts, les aules i els lavabos estaran degudament senyalitzats, juntament amb recordatoris d’actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d’accedir a les aules.

S’aconsella que alumnat, professorat i personal de suport porti aigua i menjar, perquè cal tenir en compte que,les màquines expenedores de begudes i aliments estaran desactivades i les fonts d’aigua, precintades.

La matrícula de la prova d’accés a la universitat per a l’alumnat lliure i per a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius finalitza el proper dilluns dia 15 de juny.