Les residències faran testos massius als residents per les sortides de les festes de Nadal

Les residències catalanes faran diversos tests PCR de forma universal a professionals i residents, abans i després de les festes de Nadal. L’objectiu d’aquest protocol sobre la interacció de residents, familiars i professionals és facilitar la relació entre les persones que viuen a les residències amb les seves famílies i evitar que el retorn comporti el risc d’introduir el coronavirus a les llars. Durant les festes nadalenques es prioritzaran les sortides llargues dels residents, de com a mínim tres dies o més, i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. En cap cas s’autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, que puguin donar lloc a multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla i que farien impossible el protocol de retorn a la residència.

Excepcionalment l’equip assistencial del centre i Direcció del centre es permetran sortides d’un dia o de cap de setmana. Per protegir la salut dels residents i en funció de si la residència és verda, taronja o vermella, el document estableix els protocols que les residències hauran de seguir tant a la sortida del resident com a la tornada. També durant aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, es preveu un augment de les visites als centres per la qual cosa les residències maximitzaran i ampliaran els espais destinats a aquestes visites perquè els familiars, en un nombre recomanat de 3 persones simultàniament, puguin estar amb els residents el major temps possible.

El Procotol també contempla que en aquells centres en què no es puguin fer visites per motius epidemiològics, es posarà a disposició dels residents i de les famílies tots els mitjans per mantenir trobades en línia de forma àmplia durant aquests dies. A més, els centres podran organitzar estratègies de testos ràpids d’antígens als familiars que realitzin visites presencials als centres. Paral•lelament, el Protocol també estableix que els passejos terapèutics pels voltants de la residència amb familiars es faran assegurant les mesures de protecció (mascareta, distància i rentat de mans), i en tornar, no caldrà fer cap prova o test als residents.

A partir del 21 de desembre i abans del 24 del mateix mes, els centres residencials faran un test ràpid d’antigen (TAR) a tots els seus residents. I un cop acabades les festes, es farà un cribratge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de tots els centres que permetrà valorar si les sortides de Nadal han afectat l’entrada del virus a les residències.Totes aquestes mesures són de caràcter excepcional per a aquestes dates i estan supeditades a l’evolució dels indicadors epidemiològics i a les recomanacions de Salut Pública, recorda la Generalitat.