L’escola concertada s’enfronta al repte de la Covid-19 amb l’ajut de la Generalitat i reduint quotes familiars

Els centres concertats tenen dues fonts de finançament: el concert amb la Generalitat i les quotes que paguen les famílies. Amb els diners d’Educació es paguen els sous dels docents i del personal d’administració i serveis. Els pares i mares paguen la sisena hora, la resta de personal i els costos de manteniment.

Les escoles estan tancades però hi ha despeses que s’han de continuar assumint i algunes famílies tenen dificultats per fer front a les factures (perquè se’ls aplicat un ERTO, són autònoms i no facturen o moltes altres situacions derivades del confinament).

Per això, molts centres han reduït (en molts casos a la meitat) el rebut mensual i han eliminat la quota del tercer trimestre de les activitats extraescolars que ja no es girarà (si s’ha abonat de forma anual, es retornà la part proporcional). Algunes escoles concertades han realitzat estudis econòmics per poder ajudar les famílies més vulnerables i alhora garantir la continuïtat dels centres).

El president, Quim Torra i el conseller, Josep Bargalló s’han reunit aquest dijous al migdia amb el Consell Escolar de Catalunya. Conscients dels problemes de liquiditat de la concertada, la Generalitat pagarà les nòmines del professorat i també avança el finançament de les despeses de funcionament (el que es coneix com a mòduls, que es paguen amb un decalatge de 2 mesos).