L’Escola Municipal La Llar donarà continuïtat al curs PreCAM

L’Escola Municipal La Llar oferirà el proper curs escolar, per quart any consecutiu, el curs PreCAM dirigit a joves de més de 16 anys que no han aconseguit graduar-se en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que encara no tenen la preparació
necessària per poder accedir al Curs d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAM).

L’objectiu d’aquest curs és el de donar una segona oportunitat i acompanyar l’alumnat en el seu retorn al sistema educatiu. El PreCAM es va implantar a l’Escola Municipal La Llar el curs 2015-2016, i una de les característiques diferenciadores d’aquest curs respecte a d’altres centres educatius és la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) que s’aplica a La Llar. Tot i que aquesta metodologia no és nova i fa molts anys que es fa servir en l’educació obligatòria, l’Escola La Llar és pionera en la seva aplicació en la formació de persones adultes.

D’aquesta manera, els bons resultats d’aquesta iniciativa han fet que altres centres de formació per a persones adultes de la província com Mataró o Sitges, s’interessin per aquest projecte i demanin directament al centre educatiu informació i assessorament al respecte. A més, la Diputació de Barcelona ha sol·licitat organitzar diferents cursos de formació de formadors per tal de poder orientar altres professors d’escoles de persones adultes en aquest tipus de curs, metodologia ABP i col·lectiu específic.

Des del seu inici, en total han cursat el PreCAM un total de 54 alumnes (36 homes i 18 dones), dels quals un 69% ha continuat portant a terme accions formatives després del curs i/o treballant.