L’estació de Vallparadís estrenarà com a prova pilot la nova senyalització de Ferrocarrils

El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, va presidir ahir dilluns  la reunió de la Comissió d’Accessibilitat, que va tenir lloc a l’estació de Vallparadís dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), on es van valorar in situ les propostes incloses a l’esborrany del nou Pla de senyalització per a la xarxa d’estacions de FGC. El Pla recull aportacions de la Comissió d’Accessibilitat per millorar la comprensió dels senyals i informacions que, un cop validades, s’instal·laran com a prova pilot a l’estació de Vallparadís, com a pas previ a la seva implantació definitiva arreu de la xarxa ferroviària. El Pla inclou aspectes com la simplificació dels continguts, l’augment del cos de lletra i del contrast de colors de cartells, rètols i botons, o la millora dels pictogrames i la seva identificació.

A la sessió també hi van assistir el director d’Operacions, el responsable d’Edificis, el cap d’Estacions i la directora de Màrqueting, Comunicació i Relacions Públiques de FGC, Oriol Joncadella, Francesc Aubach, Carles Cots i Montse Coronas, respectivament; així com representants de les entitats Prou Barreres, ONCE Terrassa, Coordinadora Capaç, l’Associació de Persones Sordes de Terrassa (APESOTE) i la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) i de l’Oficina tècnica de Promoció de l’Accessibilitat i de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa.

La Comissió d’Accessibilitat treballa des de fa mesos conjuntament amb FGC per la millora de l’accessibilitat del servei ferroviari. Ho fa en el marc del Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal i del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020.