L’habitatge de segona mà s’enfila un 3,8% en un any i ja costa 2.071 €/m2 a Terrassa

El preu de venda de l’habitatge usat a la ciutat s’ha situat en els 2.071 €/m2 en el segon semestre d’aquest any, un 3,8% més car respecte el mateix període de l’any passat. Aquesta dada implica que el preu mitjà d’un pis de segona mà és d’uns 219.000 euros. Ho diu el darrer Índex de preus de l’habitatge a Terrassa.

Pel que fa a les zones, en l’àmbit central de la ciutat i en la seva extensió cap al nord i el sud, el diferencial de preu se situa entre el 10% i el 20%. Així, on més alt està el metre quadrat és al Centre, seguit de Ca n’Aurell, Segle XX, Torrent d’en Pere Parres i Sant Pere.

Per contra, el cost de l’habitatge usat va disminuint gradualment a mida que ens allunyem d’aquesta zona més tensionada. La diferència més important es dona a Ca n’Anglada, on els preus són un 31% més baixos.

Mapa Preus Venda Habitatge Usat 2n Sem 23

Pel que fa al lloguer, el preu ofertat ha arribat als 10,44 €/m2 al segon semestre de 2023, un 1,3% per sota que fa un any. Així, el cost mitjà del lloguer a Terrassa és de 936 euros mensuals.

A diferència del mercat de venda de segona mà, no hi ha un patró evident en la distribució de preus damunt la trama urbana. D’aquesta manera, el preu és un 57% més car a Can Parellada i les Fonts, gairebé un 13% a Can Boada i prop d’un 7% per sobre de la mitjana a Segle XX.

En canvi, el lloguer arriba a ser un 11% més econòmic a Ca n’Anglada, el Pla del Bonaire, Can Tusell i Sant Llorenç.

Mapa Preus Lloguer 2n Sem 23