L’Hospital Universitari MútuaTerrassa, líder en rapidesa d’actuació davant del Codi Ictus

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) és el centre líder de Catalunya en actuació del Codi Ictus, ja que presenta un temps “porta-agulla” de només 26 minuts, 12 per sota dels 38 de mitjana que tenen la resta de centres. Les dades presentades aquest dilluns així ho posen de manifest en el darrer informe del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A més, des del passat 2014, l’HUMT ha ocupat sempre la primera o segona posició d’aquest rànquing, integrat pels 26 hospitals catalans que tenen Codi Ictus.

Segons l’informe, l’any passat l’HUMT va atendre un total de 234 Codi Ictus i 59 pacients van ser derivats a l’Hospital Clínic de Barcelona per rebre tractament amb trombectomia intraarterial, que s’empra quan no hi ha resposta a la trombòlisi intravenosa o aquesta està contraindicada, ja que actualment la MútuaTerrassa no proporciona aquest tractament de rescat intraarterial mecànic. A més, aquest any es preveu un increment dels trasllats, ja que l’aplicació del tractament per trombectomia mecànica s’amplia de les 8 a les 24h des de l’inici dels símptomes i, en conseqüència, el volum de pacients susceptibles de rebre’l augmentarà.

L’HUMT disposa de tots els mitjans tècnics i humans per realitzar aquesta tècnica i pot atendre malalts candidats a trombectomia com altres centres terciaris d’ictus, que actualment estan tots localitzats a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’HUMT va implantar el Codi Ictus al 2006 i, per tant, compta amb una trajectòria de 12 anys en la seva aplicació i amb uns resultats de referència en els darrers 4 anys. Treballa amb un model organitzatiu multidisciplinar, ja que integra professionals del servei d’Urgències, Medicina Intensiva, Radiologia i Neurologia. En termes de tecnologia, compta amb dues sales d’hemodinàmica i equipaments d’imatge avançada com el TAC multimodal, que valora si part del teixit cerebral sotmès a isquèmia és recuperable a través del rescat mecànic.

L’ictus cerebral  representa la primera causa de mort en la dona i la segona a nivell global i la primera causa de discapacitat física en els adults. Per tant, en els ictus cerebrals la rapidesa d’actuació és un factor crític per a la recuperació del pacient, ja que es tracta d’una malaltia totalment “temps-depenent” i també és essencial per a millorar el pronòstic del pacient amb un ictus agut.