Pati Escola Vallès (2)

Liciten la redacció del pla de confort de les escoles públiques

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat la licitació de la contractació dels serveis tècnics per a la redacció del Pla de confort ambiental i espais exteriors de les escoles públiques de Terrassa. El pla seguirà les normatives vigents. Estarà basat en un estudi previ de cada centre i en un posterior treball d’avaluació. D’aquesta manera, es podrà concretar la viabilitat de les propostes a implementar.

La mesura vol pal·liar les afectacions als centres educatius per les elevades temperatures dels últims cursos durant els mesos de més calor.

L’objectiu és disposar dels equips redactors contractats al juliol. Així, es podrà iniciar la diagnosi a principis de setembre, aprofitant l’inici escolar. La previsió és comptar amb el document final durant el mes de novembre de 2024.

Cada un dels centres es revisarà de forma individual. S’analitzaran totes les dades (instal·lacions, acabats, orientacions, superfícies, …). També es mesuraran paràmetres com temperatures, humitats, CO2, superfície d’ombres i quantitat d’espais verds, entre d’altres. Amb les dades registrades s’obtindrà una puntuació que representarà el nivell de confort existent.

Aquest mateix pla inclourà la valoració de les millores més adients i una estimació econòmica.

El pla de confort ambiental i espais exteriors de les escoles públiques de Terrassa ha de servir per desenvolupar un projecte de transformació de patis per fer-los més naturalitzats, accessibles i coeducatius. A més, vol realitzar una diagnosi de l’estat actual i un estudi d’adaptació de les escoles en el context del canvi climàtic. També es pretén estudiar les millores de confort en els centres educatius per tal de fer front al canvi climàtic i a les altes temperatures que hi ha a les aules durant els mesos de més calor.

L’import total per aquesta licitació és de 34.500,00 euros, exclòs l’IVA.