L’increment dels topalls de renda de la T-Blanca amplia el nombre de potencials beneficiaris

A partir de l’1 de juny hi haurà més terrassencs que es podran beneficiar de la T-Blanca. El ple de maig aprovarà un increment dels topalls de les rendes que permetrà l’accés a aquest títol de TMESA a la gent gran i persones amb discapacitat amb una renda anual inferior als 16.325 euros. Fins ara aquest topall era de 14.182 euros.

A la pràctica s’actualitzaran els quatre trams tarifaris en base a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que ara és de 9.069 euros. Els qui tinguin rendes menors a aquest import podran comprar la T-Blanca per 5 euros anuals. Fins els 11.790 euros el preu del títol serà de 10 euros, fins a 14.511 de 15 i fins a 16.325 de 20.

Ara també pels santquirzencs de Les Fonts

A partir de l’1 de juny també es podran beneficiar de la T-Blanca els veïns de Les Fonts que pertanyen al municipi de Sant Quirze. Això serà possible gràcies a un conveni que han de signar els dos ajuntaments. La població de la part santquirzenca de Les Fonts supera els dos mil habitants.

Poden fer ús d’aquest títol de transport públic bonificat els majors de 65 anys, els majors de 60 que cobrin jubilació anticipada, els majors de 4 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent i les persones que tinguin reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

La T-Blanca 2023 es pot fer servir fins el 31 de juliol. Els usuaris rebran automàticament la nova durant la primera quinzena de juliol.