L’Institut Montperdut exigeix el segon grup de 2n de Batxillerat que Educació li ha tret

La comunitat educativa de l’Institut Mont Perdut denuncia una massificació de les aules a segon de batxillerat el curs que ve. Diu que de moment hi ha matriculats 42 alumnes provinents de primer als que se n’hi podrien afegir 4 o 5 després de les recuperacions del setembre més els que cursin assignatures soltes. En total, gairebé 50 alumnes quan la ràtio que fixa el departament és de 35 alumnes per grup ampliable a un màxim de 39 si es compleixen certs requisits.

Justament dilluns, al Consell Escolar Municipal, el representant dels alumnes, que precisament és del Montperdut, va plantejar aquesta queixa. El representant dels Serveis Territorials d’Educació va garantir que no hi hauria cap grup que passés de la ràtio que fixa el Departament. Dimecres el departament va assignar al centre un docent més a jornada completa.

L’assemblea Stop Batxillerat Massificat denuncia que amb aquest nou mestre no n’hi ha prou i que encara falta personal i recursos per assegurar el segon grup en un centre que, a més, és de màxima complexitat. Amb els recursos actuals, diuen, caldria disminuir l’oferta d’optatives a secundaria, no poder fer desdoblaments d’anglès, reduir el suport a l’educació inclusiva i reduir les hores de coordinació del professorat.

Pel curs que ve el Departament ha assignat 21 grups a l’Institut Montperdut: 5 a primer i segon d’ESO, 4 a tercer i quart, 2 a primer de batxillerat i 1 a segon.

Serveis Territorials d’Educació desmenteix la massificació

Els Serveis Territorials d’Educació tanquen la porta, per ara, a un segon grup a segon batxillerat a l’Institut Montperdut.

Segons el director dels Serveis, Jesús Viñas, amb el docent que s’ha assignat aquesta setmana el centre té els recursos suficients per donar resposta de qualitat a 42 alumnes, 7 més que la ràtio. Dos grups, asegura, són per atendre 70 alumnes o un numero proper.

Fins i tot afirma que en les matèries comunes hi haurà una ràtio de 21 alumnes, que és inferior a la de primària i que moltes de les optatives tenen una demanda reduïda.

Per Jesús Viñas l’oferta de l’ensenyament postobligatori es fa tenint en compte tots els centres de Terrassa i que hi pot haver altres  prioritats.