L’Institut Santa Eulàlia incorporarà un grau superior en animació d’activitats físiques i esportives

Grau superior en animació d’activitats físiques i esportives a l’Institut Santa Eulàlia. És la novetat en la formació professional a Terrassa per al proper curs escolar. S’emmarca en l’increment de l’oferta d’FP al Vallès Occidental i és un dels 45 cicles de nova implantació que habilita la Generalitat per atendre la demanda sectorial i territorial. El Departament d’Ensenyament ha anunciat que oferirà un total de 124.532 places.

Al 2017-2018 es consolida la formació dual a Catalunya amb 3.300 empreses i 10.000 alumnes. A més, es dobla l’oferta d’itineraris formatius específics per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 16 nous grups arreu del territori.

Respecte al batxillerat, s’igualen els alumnes que opten per la modalitat de ciència i tecnologia i per la d’humanitats i ciències socials.

El període de preinscripció per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà va del 16 al 24 de maig. Per a grau superior, el període va del 25 al 31 de maig.