L’Intexter lidera un projecte pilot per la producció local de mascaretes reutilitzables i sostenibles

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial lidera un projecte de cooperació local per fomentar la confecció de mascaretes higièniques reutilitzables, estendre’n i assegurar-ne el bon ús per part de la ciutadania i explorar la millor manera de reciclar-les. Es fa amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, l’Escola d’Infermeria, el Consorci Sanitari i la Mútua.

D’aquesta manera, l’Intexter de la UPC vol posar fi a l’ús de mascaretes d’un sol ús, difícils de reciclar i que suposen un cost elevat per a les famílies. L’institut calcula que cada setmana es generen en tot l’Estat gairebé 300 tones de polipropilè, un plàstic reciclable però que no té contenidor propi sinó que ha d’anar al rebuig.

Aquest projecte també busca la dinamització de la indústria local. I és que vol inventariar les industries tèxtils que podrien subministrar mascaretes o material de confecció i coordinar-les per poder-ne garantir l’aprovisionament a tota la població. A les que ja ho fan s’hi podrien afegir d’altres que, amb la situació de crisi, podrien reconvertir la seva activitat industrial i reorientar-la a la fabricació de mascaretes reutilitzables.

Enric Carrera, confia que el projecte estarà enllestit a finals d’any. De moment es centra en Terrassa però més endavant es podria estendre a altres municipis i comarques. Ja ha rebut 8.000 euros del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

El director de l’Intexter recomana a la població que, quan compri mascaretes higièniques reutilitzables, demani el certificat d’homologació i amb les propietats tècniques per saber, també, com s’han de rentar i conservar.