Lleugera millora de l’activitat empresarial segons l’Informe de la Cambra

El ritme de l’activitat empresarial experimenta una lleugera millora si bé tanca l’any amb una moderada desacceleració. Així ho diu l’Informe de Cojuntura econòmica de la Cambra de Terrassa corresponent al quart trimestre del 2018 i les expectatives per al primer trimestre del 2019.

L’activitat econòmica ha mantingut una certa estabilitat a finals de l’any passat amb 2,5 punts, un increment del 0,3 punts respecte l’anterior trimestre. Una tendència en consonància amb l’evolució de l’activitat econòmica en el conjunt de Catalunya que segons la Cambra de Comerç de Barcelona assenyala que el PIB trimestral ha experimentat un augment moderat del 0,6 per cent durant el tercer trimestre de l’any, una dècima menys que el trimestre anterior i que deixa una taxa anual de creixement del 2,2 per cent. El conjunt del sector empresarial constata un lleu increment de l’activitat però tanca l’any amb un ritme inferior que el 2017. L’evolució en el conjunt de Catalunya i la desacceleració del comerç mundial impacta en l’economia i l’activitat empresarial catalana i local.

Les expectatives sobre la marxa dels negocis, tot i expressar resultats positius i amb un valor de 6,3 punts, experimenten una reducció de 4,4 punts respecte a les expectatives del trimestre anterior. Els empresaris apunten a l’augment de la competència com a un dels principals factors que limiten la marxa dels negocis durant tot el 2018 amb un augment de 46,7 punts de les empreses de la demarcació.

L’any 2018 tanca amb un índex de confiança empresarial del 2,8 per cent per al conjunt de l’activitat a tota la demarcació, un valor que reflecteix en 2,4 punts menys en relació al valor mostrat durant el trimestre anterior. Pel què fa a l’ocupació, 12.941 empreses, un 1,6 per cent més respecte l’anterior trimestre, tenien inscrits treballadors al Règim General de la Seguretat Social. El nombre de treballadors autònoms es manté estable amb un increment trimestral del 0,66 per cent.