Lluïsa Melgares, Miquel Sàmper i Rosa Maria Ribera, alcaldes accidentals a l’agost

Lluïsa Melgares, Miquel Sàmper i Rosa Maria Ribera faran les funcions d’alcalde accidental aquest mes d’agost coincidint amb les vacances d’estiu de Jordi Ballart.

Des del dimarts 1 fins dimecres 9 la màxima responsable municipal serà la tercera tinent d’alcalde, Lluïsa Melgares. Del 10 al 15 el mateix Jordi Ballart interromprà les seves vacances i tornarà a l’alcaldia uns dies.

A la segona quinzena d’agost, del 16 el 22, el segon tinent d’alcalde, Miquel Sàmper, farà temporalment les funcions de batlle i del 23 al 30 ho farà la regidora de Presidència Rosa Maria Ribera.

Jordi Ballart s’incorporarà a l’alcaldia el dijous 31 d’agost donant per acabat el període d’interinitat estival.