Llum verda als darrers tràmits per al traspàs de la gestió de l’aigua de Mina a la pública EPEL

Tràmit d’urgència en el ple de novembre vinculat al final de la concessió de la gestió de l’aigua per part de Mina. Un traspàs cap a l’empresa pública EPEL que serà efectiu el 10 de desembre i que, davant la seva complexitat, segons l’equip de govern feia necessària l’aprovació d’un expedient que garanteixi “un aterratge suau i controlat” de l’EPEL en la gestió del subministrament.

En aquest sentit, els acords aprovats (amb l’abstenció de part de l’oposició), contemplen un informe de l’estat dels béns a revertir un cop acabi la concessió de 75 anys. Aquests béns amortitzats en aquest període, per tant, revertiran en l’empresa pública EPEL.

També es reconeix el dret d’ús per part de Mina de la xarxa de distribució d’aigua per poder transportar el cabal que n’extreu dels pous i mines que són de la seva propietat. Això permetrà a Mina poder continuar prestant serveis al nord del territori, és a dir, a municipis com Matadepera, Ullastrell, Vacarisses i Rellinars.

Un tercer acord posa a disposició de Mina una part de béns, instal·lacions i sistemes d’informació perquè en els propers anys l’empresa privada pugui continuar prestant el servei. Segons l’equip de Govern, la pública EPEL hauria necessitat d’una subcontractació per prestar el subministrament a partir del mateix 10 de desembre.

C’s ha alertat de possibles casos de nepotisme amb l’arribada de l’empresa pública. Una acusació amb antelació que ha obtingut la rèplica de l’alcalde.

L’expedient aprovat en el ple també reconeix a Mina el servei prestat en aquests 75 anys i, per tant, dóna llum verda a liquidar en breu el contracte que es va signar el 1941.