L’OAT organitza un debat sobre el dret humà a l’aigua al Casal Cívic Vapor Gran

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa ha organitzat la primera xerrada dedicada a l’aigua i el dret humà del consum d’aquest recurs tant necessari per tothom. Una trobada que ha comptat amb un debat obert per part de tots els assistents, que han pogut dir la seva opinió o explicar la seva pròpia experiència.

Les intervencions dels ponents han pivotat amb tres punts concrets. En primer lloc el madrileny Gonzalo Marín, membre de la Red de Agua Pública, ha parlat del concepte del mínim vital d’aigua.

La segona ponència ha estat relacionada amb la manera de garantir el dret a l’aigua des d’una perspectiva municipal. S’ha exposat el treball col·laboratiu amb Taigua i l’administració per tal de regular els comptadors en els casos d’emergència social per aquelles persones que viuen en pisos en cas de vulnerabilitat o que no tenen la titularitat del pis.

La darrera de les ponències ha estat a càrrec de Cristina Barberà, membre de Enginyeria Sense Fronteres, que està col·laborant amb l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública, per tal d’unificar criteris i accessos a les tarifes socials ajustant-se a les característiques de cada municipi tenint en compte l’accessibilitat i l’assequibilitat de l’aigua.

Una jornada reivindicativa que ha estat l’ocasió per posar en comú els problemes i les propostes referents al dret del consum d’aigua.