Foto Informecomerç

L’Observatori Comarcal publica un nou producte permanent que radiografia el sector del comerç i l’hostaleria

L’Observatori Comarcal ha publicat aquesta setmana la primera edició d’un nou producte permanent anual: el comerç i l’hostaleria al Vallès Occidental. L’objectiu de l’informe és presentar, de manera sintètica i visual, un recull de dades que permet obtenir una radiografia de la contribució del sector a l’economia comarcal, del teixit empresarial i de l’ocupació, així com del principals indicadors del mercat de treball. L’informe, a més, mostra l’oferta d’establiments comercials de la comarca a partir de les dades del cens d’establiments comercials del Departament d’Empresa i Treball.

El document interactiu està dividit en quatre seccions (activitat econòmica, teixit productiu, mercat de treball i oferta d’establiments) precedides d’un resum amb els resultats més destacats. Les dades estan disponibles a nivell comarcal i, en algunes de les seccions, amb detall municipal.

El comerç i l’hostaleria tenen un pes destacat dins l’economia comarcal, ja que aporten el 17% del VAB (valor afegir brut, 4.257,7 milions d’euros l’any 2020), semblant al que té aquest sector al conjunt de Catalunya (16,6%). L’evolució mostra una pèrdua de quasi quatre punts des del 2011, quan n’aportava el 20,9%.

L’ocupació va augmentar anualment un 1,3%, el que representa 2.435 llocs de treball més que els que hi havia al desembre de 2021, situant la xifra en 106.065 afiliacions. Aquest creixement ha estat similar a la mitjana comarcal (+2,4%) i catalana (+2,5%). Respecte a la situació precovid, la xifra de llocs de treball en el comerç i l’hostaleria és un 1,9% superior al que hi havia al desembre de 2019. Tot i així, la recuperació ha estat menys intensa que la mitjana comarcal (+3,5%).

En termes d’ocupació, el pes del comerç i l’hostaleria a la comarca (26,7%) és superior al que té en termes de VAB (17%). Aquesta proporció situa el Vallès Occidental per sobre de la mitjana catalana i entre les vint primeres comarques. Val a dir que, com mostra l’informe, a la comarca trobem municipis on el comerç i l’hostaleria és un dels principals sectors del teixit productiu en termes d’ocupació, com Palau-solità i Plegamans (59,6%) i Montcada i Reixac (50,7%); o bé té un pes destacat, com Viladecavalls (31,6%), Ripollet (30,0%), Badia del Vallès (29,4%), Barberà del Vallès (28,8%) i Castellar del Vallès (28,2%),

Pel que fa al teixit empresarial, el comerç i l’hostaleria compta amb 8.501 empreses, el 33,5% de les que hi ha al conjunt de la comarca (25.356). Respecte de l’any anterior, el nombre d’empreses s’ha reduït un 1,3%, el que representa 116 empreses menys que al desembre de 2021. Aquesta davallada s’ha de situar en la tendència de pèrdua de teixit empresarial iniciada a mitjans del 2019 i que es veure accentuada amb l’esclat de la pandèmia.