L’Observatori de l’Aigua de Terrassa presenta el pla de treball per al 2021

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa ha celebrat aquest dilluns en sessió telemàtica el seu plenari. Entre les temes tractats destaquen el tancament del pressupost de 2020, la presentació del pla de treball i de l’exercici econòmic pel 2021, l’exposició d’un informe elaborat sobre els increments en la factura del 3er trimestre i del treball elaborat per l’expert en temes de gestió de l’aigua, Joan Gaya, sobre ‘Les línies estratègiques del servei d’abastament a Terrassa’.

Aquest òrgan va ser creat pel ple municipal el juliol de 2018 per articular la participació en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’abastament d’aigua municipal. Té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l’aigua.

Té un funcionament autònom i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat democràtica establerts per l’Ajuntament de Terrassa.