L’oci nocturn ja té un pla sectorial anticovid per reobrir els locals

El Procicat ha donat el seu vistiplau al pla sectorial que haurà de permetre, quan així és consideri, la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn. El pla contempla mesures generals per l’obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals, o karaokes, un sector rellevant en l’economia catalana i la vida social i que ha quedat durament afectat per les restriccions per la COVID-19. El protocol indica el control d’accés de les zones de ball i de restauració, així com les mesures d’higiene i salut pública, neteja i desinfecció, i els requisits per la ventilació i el funcionament dels sistemes de climatització.

Pel que fa als control d’accés, en locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori comptar amb algun sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d’entrades, per facilitar una traçabilitat dels assistents en cas de rebrot; en locals amb un aforament menor, serà només recomanable. Aquests sistemes telemàtics també hauran d’incorporar informació sobre la disponibilitat de l’aforament, per evitar aglomeracions de públic en els accessos als locals. Pel que fa a la venda per taquilla caldrà portar un registre de dades d’identitat i contacte de qui hi accedeixi, independentment de l’aforament del local. En cas de produir-se cues s’haurà d’activar un mecanisme perque es mantingui la distància de seguretat a l’exterior del local i exigir l’ús de mascareta a les persones.

De fet, s’hauran d’establir fluxos diferenciats d’entrada i de sortida, amb el mínim contacte possible entre ambdós. En relació amb els aforaments, la fixació d’un màxim prendrà com a base el que tingui autoritzat cada local, i és un element clau per poder garantir la seguretat dels treballadors i dels clients, especialment per a facilitar que es mantinguin unes determinades distàncies interpersonals de seguretat, i minimitzar al màxim la possibilitat de contagis. Pel que fa a l’ús de les pistes de ball, en locals amb aforament superior a 500 persones, la pista estarà perimetrada, amb un punt d’entrada i un de sortida; i, independentment de l’aforament, serà obligatori dur la mascareta correctament posada i no consumir-hi.

Amb referència al servei de barra, s’ha de garantir la distància interpersonal, i eliminar tots els utensilis de les barres o de les taules que puguin ser d’ús comú o compartit. Els clients hauran de dur permanentment posada la mascareta i només es podrà enretirar per menjar o beure. Per últim, serà necessari intensificar les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d’un protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació. També, garantir la renovació dels fluxos de l’aire amb sistemes de ventilació i renovació de l’aire, amb la màxima aportació d’aire exterior en els locals. De fet, on només es disposi de ventilació natural, caldrà maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes amb la major freqüència posible.