L’ocupació en la construcció a la comarca creix un 8%

L’informe territorial de la província de Barcelona del 2018 mostra el bon estat de salut de la conjuntura econòmica. El document ha estat elaborat per la Diputació i la Cambra de Comerç.

Pel que fa al Vallès Occidental, l’informe destaca l’increment de l’ocupació, que es basa en l’evolució positiva del treball assalariat amb un augment del 4,1%, mentre que els autònoms s’incrementen d’un 1,5%. Per grans sectors, destaca l’augment de l’ocupació en la construcció d’un 8%, i el descens de l’agricultura un 7,5%.

En aquest sentit, a la finalització de l’any 2018, l’ocupació registrada de la població resident al Vallès Occidental va guanyar un 2,6%, un creixement lleugerament inferior al de l’any anterior (3,3%). D’aquesta manera, l’any es va tancar amb 390.810 persones ocupades residents a la comarca, 10.080 més que l’any anterior.

En l’apartat sobre la població, el document recull l’augment de 9 dècimes, el més important des de 2010. Les dues capitals apleguen el 46,9% de la població: Terrassa, el 23,8% (218.535) i Sabadell, el 23,1% (211.734).

Les dades mostren que el 10,1% de la població és estrangera (92.714), un percentatge per sota la demarcació (13,3%). Les cinc primeres nacionalitats són: marroquina (25,9%), romanesa (5,9%), xinesa (5,3%), boliviana (4,5%) i equatoriana (4,1%). La comunitat que més creix respecte del 2017 és la xinesa (3,7%), seguit de la romanesa (2,5%). Els bolivians es mantenen, mentre que els equatorians decreixen (-1%.).