L’OFIMAPE ha fet més de 26.000 tràmits contra la pobresa energètica en 5 anys de funcionament

L’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l’Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha tramitat des de la seva entrada en funcionament, el primer trimestre del 2016, un total de 6.573 expedients. Els casos atesos han comportat un total de 26.292 tràmits relacionats amb la millora del confort i l’eficiència energètica de les llars, així com de millora de les relacions contractuals amb les companyies energètiques. En aquest sentit, l’OFIMAPE ha evitat un total de 2.344 talls i/o baixes de subministraments en llars de famílies sense recursos, evitant així el 100% d’avisos de tall que han arribat a l’Oficina.

Una altra línia d’actuació del servei és la d’assessorar les famílies quan es detecta que es pot modificar el contracte o tarifa que tenen per pagar menys. Així, 2.353 llars han canviat els seus contractes del mercat lliure al mercat regulat amb la intervenció de l’oficina, 111 han canviat de comercialitzadora, 1.527 han adequat la potència contractada i 239 han donat de baixa manteniments innecessaris.

La promoció de l’estalvi i l’eficiència entre les famílies que es troben en situació de pobresa energètica, així com la intermediació del servei entre persones usuàries i comercialitzadores, ha servit per reduir la despesa dels Serveis Socials en concepte d’ajuts per fer front al pagament de rebuts. S’ha passat de 280.000€ atorgats el 2016 a 39.267€ concedits l’any passat, xifres que representen un estalvi net del 86%, que serveix per fer front a altres ajuts.