L’ordenança reguladora del soroll i les vibracions, al ple de juny

El ple del mes de juny haurà de votar l’aprovació de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Terrassa, un seguit de mesures encaminades a reduir la contaminació acústica als carrers de la ciutat. A la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, encarregada d’elevar-la al ple, ERC, però, ha posat sobre la taula diversos defectes de forma que contenia l’informe que havien rebut els grups municipals, i ha demanat la retirada de l’ordenança per corregir-los. Finalment, el president de la comissió i tinent d’alcalde, Marc Armengol, ha tirat endavant la votació i serà votada al ple la setmana que ve. Els errors, segons ha confirmat el secretari, podran ser corregits amb una esmena.

Sobre aquesta ordenança, el regidor d’ERC, Carles Caballero, també ha preguntat sobre si afecta també al servei de recollida de residus, ja que alguns veïns tenen queixes del soroll que fa la recollida a la nit. Segons tècnics de l’àrea, Eco-Equip ja incorpora criteris per evitar el màxim possible, a aquestes hores, la recollida de residus que fan més soroll, com és el vidre. El PP també ha preguntat sobre les possibles sancions que es puguin derivar d’aquesta nova ordenança del soroll, sancions que, en tot cas, remetrien a l’ordenança sobre convivència.

D’altra banda, la comissió de Territori també ha aprovat la liquidació corresponent a l’exercici 2017 de l’aportació municipal a TMESA, i que és de 6.297.290 euros.