055 Seu De La Cecot, Antic Institut Industrial, C. Sant Pau 6 (terrassa)

L’Organització d’Autònoms de Catalunya denúncia reclamacions injustes de quotes a treballadors en baixa

L’Organització d’Autònoms de Catalunya ha emès una carta de denúncia dirigida al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá en relació amb les pràctiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Segons l’Autcat, el requeriment emès per la Seguretat Social que exigeix el pagament de quotes de les baixes per Incapacitat Laboral Temporal (ILT) que van ocórrer entre els anys 2019 i 2021, està afectant negativament els treballadors autònoms de tot el país.

Anteriorment havien estat cobertes per mútues col·laboradores, i consideren que és especialment preocupant que aquesta situació hagi sorgit durant el període de la pandèmia de la COVID-19, quan molts autònoms ja han estat sotmesos a pressions addicionals.

En aquesta carta, l’Autcat planteja diverses inquietuds tals com manca de claredat en la regulació, càrregues econòmiques addicionals, manca de suport per als autònoms, complexitat administrativa, manca de sensibilitat i poca comprensió per part de les institucions.