L’última ordenança del mandat abarateix alguns trams de les escoles municipals

La Comissió de Serveis Generals i Govern Obert eleva al ple extraordinari d’aquest divendres l’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal que regula la taxa als centres docents de titularitat municipal com són les escoles bressol, d’arts i oficis i el Conservatori de Música. El fet de convocar un ple extraordinari per aquest punt és perquè l’ordenança pugui entrar en vigor el curs vinent.

Arran de les queixes d’alguns pares, la nova ordenança amplia en un el nombre de trams de pagament. Això beneficia les persones de rendes baixes i fa pagar més a les famílies amb més recursos. L’any que ve, per tant, es passarà dels nou trams de pagament actuals als deu. Els sis primers trams, els de les famílies amb menys recursos, pagaran menys que aquest curs.

Des del primer al sisè tram, però, és on hi ha més alumnes. En concret, un 51%. El setè tram pagarà el mateix que aquest curs. Les famílies dels trams 8, 9 i 10, les de rendes més altes, veuran incrementada la quota. Per primera vegada, l’Ajuntament ha implantat el sistema de tarificació social segons la renda de les famílies de les escoles municipals.

Per la seva banda, el PSC ha trobat a faltar una valoració global del Consell Escolar. Una nova tarificació que, si bé ha estat ben rebuda per una majoria, tampoc satisfà al 100 per cent de les famílies.