Malestar en el Gremi de Transports perquè el Govern els ha exclòs dels 7.000 milions d’euros d’ajudes

Sorpresa i indignació entre les empreses i professionals del transport i la logística com a conseqüència que el transport de mercaderies hagi quedat fora de la línia d’ajudes aprovada divendres passat per import de 7.000 milions d’euros.

El Govern ha impulsat aquesta línia per ajudar els diferents sectors econòmics a fer front a les conseqüències de la Covid-19. No és la primera vegada que s’exclou de les diferents ajudes econòmiques aprovades al col·lectiu de transportistes, “malgrat hagi quedat tan palesa en el darrer any la labor tan essencial que han desenvolupat les empreses i professionals dels transport de mercaderies durant la pandèmia”, segons afirma Antonio Martínez, president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya.

Martínez, alineat amb FENADISMER, considera absolutament discriminatòria aquesta exclusió tenint en compte que molts subsectors del transport de mercaderies compleixen el requisit establert per a acollir-se a aquestes ajudes directes.

En aquest sentit s’ha reduït la seva activitat en més d’un 30% durant l’any passat 2020, especialment en aquelles especialitats de transport que presten els seus serveis per a aquells sectors econòmics que s’han vist afectats pel tancament o reducció de la seva activitat, i que en idèntica proporció han vist minvada la seva activitat.

A més el Gremi de Transports i Logística de Catalunya considera més aberrant encara aquesta exclusió quan en canvi s’ha inclòs als intermediaris i operadors logístics que contracten els transportistes. I és que aquests últims sí que podran accedir a aquestes ajudes a diferència dels transportistes de mercaderies, per la qual cosa des de la Federació Nacional d’Associacions de Transports d’Espanya s’exigirà al Govern rectificació d’aquesta exclusió.

Els transportistes de viatgers amb autobús, taxis i vtcs sí que podran acollir-se a aquesta línia d’ajudes

Segons el Decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, publicat el dissabte 13 de Març en el BOE, es podran acollir a aquestes ajudes autònoms o pimes el volum d’operacions de les quals anual en 2020 declarat en l’IVA hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019, però només si pertanyen a alguns dels sectors, com ara els transportistes de viatgers amb autobús, taxis, arrendament amb conductor (vtc) i les activitats annexes al transport terrestre (agències intermediàries, magatzems i operadors logístics, entre altres), sempre que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no trobar-se en situació concursal.