Menys aparcaments en els habitatges de lloguer protegits

L’Ajuntament rebaixarà les reserves mínimes d’aparcament que s’han de fer en la construcció d’habitatges protegits de lloguer. Així ho ha decidit la Comissió de Territori i Sostenibilitat que ho elevarà al ple, amb les tres abstencions dels grups de l’oposició.

En concret s’aprovarà una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, el POUM. A partir d’ara no serà obligatori que els habitatges protegits o de sistema d’allotjament dotacional tinguin determinades places d’aparcament. El Govern considera que l’excés de places d’aparcament disparava els costos econòmics i que en els darrers anys a Terrassa s’ha reduït el nombre de vehicles per habitant.

Amb aquesta reducció també es preveu que es promouran les iniciatives privades de construcció d’habitatge protegit i facilitar les promocions d’habitatges. Aquesta modificació concreta del planejament no afecta ni els pisos de venda protegits ni els de venda en el mercat lliure. D’altra banda l’Ajuntament obté un saldo favorable de gairebé 37.000 euros en la liquidació de l’any 2021 del Servei de Transport Públic Urbà.

El 2020 va haver-hi una disminució de més d’un 40 per cent de viatgers respecte el 2019, una disminució que en l’actualitat s’ha recuperat fins al 24 per cent. Malgrat l’ingrés tarifari una mica inferior, aquest 2022 TMESA tancara amb saldo positiu.