Més adolescents abusen de l’ús de mòbils i pantalles

En l’enquesta que fa un retrat de salut mental comunitària entre els adolescents a Terrassa, l’associació d’ajut a la drogodependència ALBA detecta un augment en l’abús de les pantalles, tant de mòbils com de tauletes i ordinadors. També es reflexa un repunt en l’abús del joc on line.

Pel què fa a la resta de drogues es manté el consum d’alcohol i cannabis entre els joves de 13 als 18 anys. Pel què fa a la resta de consum de drogues entre la població adulta, per primera vegada la cocaïna supera el consum d’alcohol, un fet que s’atribueix a l’augment de conductes addictives.

Amb més de mil atencions anuals, l’Associació ALBA ofereix un servei integral d’atenció a les addiccions, tant entre joves com en adults, amb tallers terapèutics de psicòlegs i educadors amb l’objectiu final de reinserir al pacient en el món laboral un cop superada la malaltia.